Page 1 - :: สมุดภาพ เมืองสุรินทร์ ::
P. 1

สมุดภาพ
                                    เมืองสุรินทร์


    Surin’s Photo Album


    ประมวลภาพเก่า งานศิลป์ และข้าวของต่างๆ ของจังหวัดสุรินทร์   เอนก นาวิกมูล ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ : บรรณาธิการ
    โดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวสุรินทร์                 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ : ผู้จัดพิมพ์
   1   2   3   4   5   6